VinePlus4.0/4.1 mirror information 2018/12/ 2 6:53

uw-imap

FTP site i386ppcsrc
ftp.ics.es.osaka-u.ac.jp 2007e-1vl42007e-1vl4
ftp.jaist.ac.jp 2007e-1vl42007e-1vl4
ftp.kddlabs.co.jp 2007e-1vl42007e-1vl4
ftp.riken.go.jp 2007e-1vl4
2007e-1vl4
2006b-1vl1
2006b-1vl1
2007e-1vl4
FTP site i386ppcsrc

Vine Linux | Vine 4.0/4.1 updates VinePlus | Vine 3.0/3.1/3.2 updates VinePlus

Nobuyuki Tsuchimura