VinePlus4.0/4.1 mirror information 2017/ 4/23 6:56

qt4-devel

FTP site i386
ftp.ics.es.osaka-u.ac.jp 4.3.4-2vl4
ftp.jaist.ac.jp 4.3.4-2vl4
ftp.kddlabs.co.jp 4.3.4-2vl4
ftp.riken.go.jp 4.3.4-2vl4
4.3.4-2vl4
FTP site i386

Vine Linux | Vine 4.0/4.1 updates VinePlus | Vine 3.0/3.1/3.2 updates VinePlus

Nobuyuki Tsuchimura