VinePlus4.0/4.1 mirror information 2018/ 2/18 6:50

blt

FTP site i386src
ftp.ics.es.osaka-u.ac.jp 2.4z-0vl22.4z-0vl2
ftp.jaist.ac.jp 2.4z-0vl22.4z-0vl2
ftp.kddlabs.co.jp 2.4z-0vl22.4z-0vl2
ftp.riken.go.jp 2.4z-0vl2
2.4z-0vl2
2.4z-0vl2
2.4z-0vl2
FTP site i386src

Vine Linux | Vine 4.0/4.1 updates VinePlus | Vine 3.0/3.1/3.2 updates VinePlus

Nobuyuki Tsuchimura