Vine3.0/3.1/3.2 updates mirror information 2018/ 7/22 5:25

postgresql-pl

FTP site i386ppc
ftp.jaist.ac.jp 7.4.5-0vl27.4.5-0vl2
FTP site i386ppc

Vine Linux | Vine 4.0/4.1 updates VinePlus | Vine 3.0/3.1/3.2 updates VinePlus

Nobuyuki Tsuchimura