Vine3.0/3.1/3.2 updates mirror information 2018/12/ 2 5:20

lha

FTP site i386ppcsrc
ftp.jaist.ac.jp 1.14i-0vl6*
1.14i-0vl6.1
1.14i-0vl6.11.14i-0vl6*
1.14i-0vl6.1
ftp.kddlabs.co.jp 1.14i-0vl6*
1.14i-0vl6.1
1.14i-0vl6.11.14i-0vl6*
1.14i-0vl6.1
FTP site i386ppcsrc
* -- old

Vine Linux | Vine 4.0/4.1 updates VinePlus | Vine 3.0/3.1/3.2 updates VinePlus

Nobuyuki Tsuchimura