VinePlus3.0/3.1/3.2 mirror information 2018/12/ 2 5:51

alsa-driver

FTP site ppcsrc
ftp.ics.es.osaka-u.ac.jp 1.0.5a-0vl11.0.5a-0vl2
ftp.jaist.ac.jp 1.0.5a-0vl11.0.5a-0vl2
ftp.kddlabs.co.jp 1.0.5a-0vl11.0.5a-0vl2
ftp.riken.go.jp 1.0.5a-0vl1
1.0.5a-0vl1
1.0.5a-0vl2
1.0.5a-0vl2
FTP site ppcsrc

Vine Linux | Vine 4.0/4.1 updates VinePlus | Vine 3.0/3.1/3.2 updates VinePlus

Nobuyuki Tsuchimura