VinePlus3.0/3.1/3.2 mirror information 2017/12/17 5:55

OTF-Hiragino

FTP site nosrc
ftp.ics.es.osaka-u.ac.jp 10.3-0vl1*
10.3-0vl2*
10.3-0vl3*
10.3-0vl4
ftp.jaist.ac.jp 10.3-0vl1*
10.3-0vl2*
10.3-0vl3*
10.3-0vl4
ftp.kddlabs.co.jp 10.3-0vl1*
10.3-0vl2*
10.3-0vl3*
10.3-0vl4
ftp.riken.go.jp 10.3-0vl1*
10.3-0vl2*
10.3-0vl3*
10.3-0vl4
FTP site nosrc
* -- old

Vine Linux | Vine 4.0/4.1 updates VinePlus | Vine 3.0/3.1/3.2 updates VinePlus

Nobuyuki Tsuchimura